کار با دستگاه

جهت سهولت نصب و کار با منوهای دستگاه لیزر بافت نرم پولسار شرکت نوید آسابش پارسیان مبادرت به تهیه لوح فشرده کار با دستگاه پولسار نموده که در صورت خرید دستگاه می توانید آنرا از شرکت دریافت نمایید.

دوره های آموزشی

شرکت نوید آسایش پارسیان با همکاری دندانپزشکان متخصص بین المللی مبادرت به برگزاری کلاس های آموزشی بالینی و نظری لیزر یک روز مینماید،جهت آگاهی از زمان برگزاری کلاس ها تماس حاصل بفرمایید.

NAVID ASAYESH PARSIAN